alt text הסכמי קדם נישואין מידע נוסף
alt text תערוכת פוסטרים מידע נוסף

ספרים

 • מנעי עיניך מדמעה, הסכמי קדם נישואין למניעת סירוב גט, ד"ר רחל לבמור, הוצאת אריאל תשס"ט
 • לפדות מחכי גט, משה שלמה אנטלמן- אב"ד, הוצאת ירון גולן, תשנ"ד
 • קשורים לעד, מדריך לדיני משפחה, עו"ד אילת גולן-תבורי הוצאת ידיעות אחרונות, 2004
 • מהפכות בהלכה, יורם קירש, הוצאת ספריית מעריב, 2002
 • דיני המשפחה בישראל, פנחס שיפמן, הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי האונ' העברית, 1984
 • מי מפחד מנישואין אזרחיים, פנחס שיפמן, הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, 2000
 • תביעת גירושין מצד האישה בדיני ישראל, זאב פלק, הוצאת האוניברסיטה העברית, 1973
 • יד לאשה, האשה והגירושין על פי ההלכה, פתרון הלכתי לבעית העגונה, שלמה ריסקין, הוצאת אפרת, תשס"ד
 • האשה ביהדות, סדרת דיונים, נישואין, חירות ושוויון: הילכו שלושתם יחדיו?, טובה כהן, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2000
 • ספר בעגונות, אוסף מקורות עם פירושים בירורים והערות, יצחק זאב כהנא, הוצאת מוסד הרב קוק, תשי"ד
 • תנאי בנישואין ובגט, הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ, הוצאת מוסד הרב קוק, 2008
 • זעקת דלות, פתרונות הלכתיים לביית העגונות, הוצאת מכון שכטר למדעי היהדות, 2006