alt text הסכמי קדם נישואין מידע נוסף
alt text תערוכת פוסטרים מידע נוסף

חייבים להפסיק את מרוץ הסמכויות בין ביה"ד לביהמ"ש

ביום שלישי 10 לדצמבר קיימה הוועדה לקידום מעמד האישה דיון במרוץ הסמכויות כגורם המאיץ סכסוכים בין בי זוג וביום ראשון ה-15 לדצמבר הצ"ח של ח"כ עליזה לביא בנושא עלה להצבעה בועדת שרים לענייני חקיקה. לבתי הדין הרבניים סמכות בלעדית לדון בנושאי נישואין וגירושין בלבד ואילו בנושאים הנלווים לגירושין (כגון משמורת ומזונות ילדים, חלוקת רכוש וכד') יש לבתי דין אלו סמכות מקבילה לסמכות בית המשפט לענייני משפחה. כיום, בן הזוג שמגיש את תביעתו בנושאים הנלווים לגירושין קודם לכן, קובע למעשה את סמכות השיפוט בעניינים אלה בהתאם למקום אליו הגיש את התביעה – זהו "מרוץ הסמכויות". המצב הנוכחי, המקנה יתרון משמעותי לצד אשר מקדים להגיש את תביעתו, יוצר מציאות בה נמנעת מבני הזוג האפשרות למיצוי הליכי משא ומתן וניסיונות לשלום בית טרם הפנייה לערכאות. המצב כיום מחריף את הסכסוכים בין בני הזוג, מעודד גירושין, פוגע בילדיהם של בני הזוג, ויוצר 'מאבק' סמכויות בין הערכאות התורם לבזבוז כספי ציבור. למרות העובדה שיש רוב ברור בכנסת להעברת החוק, הבית היהודי משתמש בזכות הוטו שניתן למפלגה כדי לעכב התקדמות בנושא. עד מתי תימשך החרפה?